ထုတ်ကုန်များ

ကိုယ်တို့အကြောင်း

 • အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့လုပ်ပါ

  Xiamen ပြည်ထောင်စုရာစု IMP ။ & Exp ။ Co. , Ltd ကသဘာဝကျောက်ခဲနှင့်ပစ်ထုတ်ကုန်ဆကျဆံရာတှငျအတှေ့အကွုံအနှစ်နဲ့သွင်းကုန်နှင့်ပို့ကုန်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံ, Xiamen ပြည်ထောင်စုကျောက်ခေတ် Co. , Ltd, တရုတ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွက်ကမ္ဘာ့ဖလားကျောက်ခေတ်ထရေးဒင်းရေးစင်တာတွင်တည်ရှိသည် - တရုတ် Xiamen ။

  ကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်ထောင်ခြင်းအပြင်ကျနော်တို့စသည်တို့ကိုတရုတ်, တူရကီ, အီတလီ, ကနေအများအပြားကျောက်မိုင်းပိုင်ရှင်များနှင့်အတူအနီးကပ်ဆက်ဆံရေးရှိသည်နှစ်ပေါင်းတစ်လျှောက်လုံးကျွန်ုပ်တို့၏အောင်မြင်မှုနှစ်စဉ် 3,500,000sqm သုံးနိုင်ဖို့အတွက် 50,000sqm ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးစိုက်ပျိုးထားပြီး, နှင့်ထုတ်ကုန်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကဖြန့်ဖြူးဖို့ထောက်ပံ့နေကြတယ် စသည်တို့ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံ, ပိုလန်, စပိန်, ဂရိ, အရှေ့အလယ်ပိုင်း, စင်္ကာပူ, အင်္ဂလန်, ဂျပန်, ကိုရီးယား,

 • အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့လုပ်ပါ

  Xiamen ပြည်ထောင်စုရာစု IMP ။ & Exp ။ Co. , Ltd ကသဘာဝကျောက်ခဲနှင့်ပစ်ထုတ်ကုန်ဆကျဆံရာတှငျအတှေ့အကွုံအနှစ်နဲ့သွင်းကုန်နှင့်ပို့ကုန်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံ, Xiamen ပြည်ထောင်စုကျောက်ခေတ် Co. , Ltd, တရုတ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွက်ကမ္ဘာ့ဖလားကျောက်ခေတ်ထရေးဒင်းရေးစင်တာတွင်တည်ရှိသည် - တရုတ် Xiamen ။

  ကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်ထောင်ခြင်းအပြင်ကျနော်တို့စသည်တို့ကိုတရုတ်, တူရကီ, အီတလီ, ကနေအများအပြားကျောက်မိုင်းပိုင်ရှင်များနှင့်အတူအနီးကပ်ဆက်ဆံရေးရှိသည်နှစ်ပေါင်းတစ်လျှောက်လုံးကျွန်ုပ်တို့၏အောင်မြင်မှုနှစ်စဉ် 3,500,000sqm သုံးနိုင်ဖို့အတွက် 50,000sqm ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးစိုက်ပျိုးထားပြီး, နှင့်ထုတ်ကုန်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကဖြန့်ဖြူးဖို့ထောက်ပံ့နေကြတယ် စသည်တို့ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံ, ပိုလန်, စပိန်, ဂရိ, အရှေ့အလယ်ပိုင်း, စင်္ကာပူ, အင်္ဂလန်, ဂျပန်, ကိုရီးယား,

 • အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့လုပ်ပါ

  Xiamen ပြည်ထောင်စုရာစု IMP ။ & Exp ။ Co. , Ltd ကသဘာဝကျောက်ခဲနှင့်ပစ်ထုတ်ကုန်ဆကျဆံရာတှငျအတှေ့အကွုံအနှစ်နဲ့သွင်းကုန်နှင့်ပို့ကုန်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံ, Xiamen ပြည်ထောင်စုကျောက်ခေတ် Co. , Ltd, တရုတ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွက်ကမ္ဘာ့ဖလားကျောက်ခေတ်ထရေးဒင်းရေးစင်တာတွင်တည်ရှိသည် - တရုတ် Xiamen ။

  ကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်ထောင်ခြင်းအပြင်ကျနော်တို့စသည်တို့ကိုတရုတ်, တူရကီ, အီတလီ, ကနေအများအပြားကျောက်မိုင်းပိုင်ရှင်များနှင့်အတူအနီးကပ်ဆက်ဆံရေးရှိသည်နှစ်ပေါင်းတစ်လျှောက်လုံးကျွန်ုပ်တို့၏အောင်မြင်မှုနှစ်စဉ် 3,500,000sqm သုံးနိုင်ဖို့အတွက် 50,000sqm ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးစိုက်ပျိုးထားပြီး, နှင့်ထုတ်ကုန်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကဖြန့်ဖြူးဖို့ထောက်ပံ့နေကြတယ် စသည်တို့ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံ, ပိုလန်, စပိန်, ဂရိ, အရှေ့အလယ်ပိုင်း, စင်္ကာပူ, အင်္ဂလန်, ဂျပန်, ကိုရီးယား,

 • အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့လုပ်ပါ

  Xiamen ပြည်ထောင်စုရာစု IMP ။ & Exp ။ Co. , Ltd ကသဘာဝကျောက်ခဲနှင့်ပစ်ထုတ်ကုန်ဆကျဆံရာတှငျအတှေ့အကွုံအနှစ်နဲ့သွင်းကုန်နှင့်ပို့ကုန်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံ, Xiamen ပြည်ထောင်စုကျောက်ခေတ် Co. , Ltd, တရုတ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွက်ကမ္ဘာ့ဖလားကျောက်ခေတ်ထရေးဒင်းရေးစင်တာတွင်တည်ရှိသည် - တရုတ် Xiamen ။

  ကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်ထောင်ခြင်းအပြင်ကျနော်တို့စသည်တို့ကိုတရုတ်, တူရကီ, အီတလီ, ကနေအများအပြားကျောက်မိုင်းပိုင်ရှင်များနှင့်အတူအနီးကပ်ဆက်ဆံရေးရှိသည်နှစ်ပေါင်းတစ်လျှောက်လုံးကျွန်ုပ်တို့၏အောင်မြင်မှုနှစ်စဉ် 3,500,000sqm သုံးနိုင်ဖို့အတွက် 50,000sqm ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးစိုက်ပျိုးထားပြီး, နှင့်ထုတ်ကုန်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကဖြန့်ဖြူးဖို့ထောက်ပံ့နေကြတယ် စသည်တို့ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံ, ပိုလန်, စပိန်, ဂရိ, အရှေ့အလယ်ပိုင်း, စင်္ကာပူ, အင်္ဂလန်, ဂျပန်, ကိုရီးယား,

 • အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့လုပ်ပါ

  Xiamen ပြည်ထောင်စုရာစု IMP ။ & Exp ။ Co. , Ltd ကသဘာဝကျောက်ခဲနှင့်ပစ်ထုတ်ကုန်ဆကျဆံရာတှငျအတှေ့အကွုံအနှစ်နဲ့သွင်းကုန်နှင့်ပို့ကုန်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံ, Xiamen ပြည်ထောင်စုကျောက်ခေတ် Co. , Ltd, တရုတ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွက်ကမ္ဘာ့ဖလားကျောက်ခေတ်ထရေးဒင်းရေးစင်တာတွင်တည်ရှိသည် - တရုတ် Xiamen ။

  ကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်ထောင်ခြင်းအပြင်ကျနော်တို့စသည်တို့ကိုတရုတ်, တူရကီ, အီတလီ, ကနေအများအပြားကျောက်မိုင်းပိုင်ရှင်များနှင့်အတူအနီးကပ်ဆက်ဆံရေးရှိသည်နှစ်ပေါင်းတစ်လျှောက်လုံးကျွန်ုပ်တို့၏အောင်မြင်မှုနှစ်စဉ် 3,500,000sqm သုံးနိုင်ဖို့အတွက် 50,000sqm ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးစိုက်ပျိုးထားပြီး, နှင့်ထုတ်ကုန်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကဖြန့်ဖြူးဖို့ထောက်ပံ့နေကြတယ် စသည်တို့ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံ, ပိုလန်, စပိန်, ဂရိ, အရှေ့အလယ်ပိုင်း, စင်္ကာပူ, အင်္ဂလန်, ဂျပန်, ကိုရီးယား,

 • အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့လုပ်ပါ

  Xiamen ပြည်ထောင်စုရာစု IMP ။ & Exp ။ Co. , Ltd ကသဘာဝကျောက်ခဲနှင့်ပစ်ထုတ်ကုန်ဆကျဆံရာတှငျအတှေ့အကွုံအနှစ်နဲ့သွင်းကုန်နှင့်ပို့ကုန်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံ, Xiamen ပြည်ထောင်စုကျောက်ခေတ် Co. , Ltd, တရုတ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွက်ကမ္ဘာ့ဖလားကျောက်ခေတ်ထရေးဒင်းရေးစင်တာတွင်တည်ရှိသည် - တရုတ် Xiamen ။

  ကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်ထောင်ခြင်းအပြင်ကျနော်တို့စသည်တို့ကိုတရုတ်, တူရကီ, အီတလီ, ကနေအများအပြားကျောက်မိုင်းပိုင်ရှင်များနှင့်အတူအနီးကပ်ဆက်ဆံရေးရှိသည်နှစ်ပေါင်းတစ်လျှောက်လုံးကျွန်ုပ်တို့၏အောင်မြင်မှုနှစ်စဉ် 3,500,000sqm သုံးနိုင်ဖို့အတွက် 50,000sqm ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးစိုက်ပျိုးထားပြီး, နှင့်ထုတ်ကုန်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကဖြန့်ဖြူးဖို့ထောက်ပံ့နေကြတယ် စသည်တို့ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံ, ပိုလန်, စပိန်, ဂရိ, အရှေ့အလယ်ပိုင်း, စင်္ကာပူ, အင်္ဂလန်, ဂျပန်, ကိုရီးယား,

 • gweasgwes များ (6)
 • sintered stone factory
 • 包装
 • gweasgwes (3)
 • gweasgwes (4)
 • gweasgwes (2)

စက်မှုလုပ်ငန်းသတင်းများ